IDP Media Workshop – Maharashtra Media

A media workshop in #Marathi and #Hindi was conducted on 14 August by the #IndiaDataPortal team for journalists based in #Maharashtra. The workshop covered familiarisation with the portal, exercise on how to access data and make attractive visualisations using www.indiadataportal.com, followed by a Q&A session.

इंडिया डेटा पोर्टल टीमच्या वतीने महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी आज मराठी आणि 

हिंदी भाषेत माध्यमांची कार्यशाळा घेण्यात आली. कार्यशाळेत पोर्टलची परिचित 

माहिती, डेटा कसा वापरायचा आणि www.indiadataportal.comचा वापर करून 

आकर्षक व्हिज्युअलायझेशन कसे करावे यावरील अनुभवाचा समावेश, त्यानंतर 

प्रश्नोत्तर आणि सत्र घेण्यात आले.