IDP Workshop - Marathi

A media workshop in #Marathi was conducted on Saturday 7 August 2021 by #IndiaDataPortal team for journalists based in #Maharashtra. The workshop covered familiarisation with the portal, how to access data and make attractive visualisations using www.indiadataportal.com, followed by Q&A session.

Marathi

#IndiaDataPortal टीमच्या वतीने महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी मराठी 

माध्यमांची कार्यशाळा घेण्यात आली. कार्यशाळेत पोर्टलची परिचित माहिती, 

डेटा कसा वापरायचा आणि indiadataportal.comचा वापर करून 

व्हिज्युअलायझेशन कसे करावे यावरील अनुभवाचा समावेश, प्रश्नोत्तर 

आणि सत्र घेण्यात आले.